Service

En komplett løsning for salg, montasje og service som gir trygghet for deg og dine kunder

Dersom du selger produkter med montasje, service og periodiske kontroller stiller det høye krav til ERP-løsningen din. Du må ha sporbarhet mellom produktene du selger og det arbeidet du utfører.

Vi kan tilby deg en løsning som dekker alle forretningsprosessene dine, og som er spesialisert inn mot salg og service.

Når du selger dine varer, vil systemet automatisk opprette kundeserviceobjekter som du kan spore all aktivitet mot. Dersom du selger varer med serviceavtaler og faste kontroller, vil systemet automatisk fortelle deg når det er på tide å planlegge neste service. Du vil også automatisk få inn forslag om å kjøpe inn deler som må skiftes ved periodiske kontroller.

Innenfor denne løsningen dekker vi dine prosesser for:

  • Tilbud og tilbudsoppfølging
  • Ordrehåndtering med innkjøp- og montasjeplanlegging
  • Full serienummerstyring med samling av montasje- og servicehistorikk
  • Servicekontrakter med avtaler for periodiske servicer
  • Timeføring, timegodkjenning og fakturering
  • Kapasitet og planlegging på teknikere
  • Elektronisk handel med inngående og utgående EHF
  • Alt komplett integrert med finansregnskapet
  • En av markedets beste Business Intelligence løsninger med rapporter og styringsverktøy

Ved å ta i bruk DSS Servicemodul kan din bedrift:

01.

Øke kundetilfredsheten som følge av pålitelige leveranser, respons på service og forutsigbarhet ved ettersyn og kontroll

02.

Øke lønnsomheten i form av god planlegging og utnyttelse av teknikere

03.

Økt lønnsomhet i form av god kontroll og gjennomføring av serviceavtaler

04.

Øke utnyttelsen av registrert data for å treffe riktige beslutninger