SAP Business One

Et komplett ERP system for små og mellomstore bedrifter.

Med SAP Business One administrerer du hele virksomheten din sømløst mellom funksjonene på en effektiv måte. Systemet gir deg omfattende innsikt i virksomheten og hjelper deg til å ta de riktige avgjørelsene som hjelper deg til økt lønnsomhet og vekst.

Med SAP Business One gir du dine ansatte det beste verktøyet for å arbeide proaktivt i sin funksjon. I sum vil dette gi økt kundetilfredshet og salg, økt effektivitet og forbedret lønnsomhet.

Selger:

 • Se alle dine salgsaktiviteter, tilbud og ordre med margin. Få varsel på oppfølginger og avvik
 • Få dybdeanalyse av dine kunder med utvikling i kjøpsvaner. Fang opp de kunder som krever økt oppmerksomhet
 • Få varsel om at varer til dine kunder er forsinket. Arbeid proaktivt, informer og skap gode kunderelasjoner
 • Analyser dine aktiviteter og legg ressurser der det gir mest gevinst

Innkjøper:

 • Følg dine leverandører og få dybdeanalyser for leveringspresisjon, prisvariasjoner og kvalitet
 • Kjør behovsanalyse og la systemet hjelpe deg til å planlegge innkjøp på en best mulig måte
 • Få varsler på innkjøp som er ubekreftet, forsinket eller med andre avvik

Lager:

 • Bruk effektive verktøy for varemottak, leveringer og intern lageradministrasjon. Med håndholdte enheter og bruk av digital merking vil tidsbruken gå ned og kvaliteten opp
 • Utnytt ressursene på lageret – få oversikt og forbered fremtidige leveringer. Bruk verktøy for rullerende telling og få systematiske tellerutiner
 • Effektiv håndtering av serienummer og batcher

Service-/montasjeleder:

 • Komplett oversikt over alle jobber som skal utføres – montasje, reparasjoner og periodiske servicer
 • Se dine teknikere og når du har ledig kapasitet
 • Planlegg serviceavtaler for minimal reisetid og best utnyttelse av dine ressurser
 • Få hjelp til å planlegge behov for reservedeler

Finans/Ledelse

 • Sanntid status over bedriften. Se løpende utvikling i lønnsomhet, ordrereserve, arbeidskapital, kontantstrøm og andre viktige måleparametere. Data er alltid enkelt tilgjengelig og lar deg enkelt drille ned i tallene

Markedsleder

SAP er markedsleder innen ERP-systemer og databaseteknologi. I snart 50 år har de levert noen av de beste systemene til markedet. Fokuset har lenge vært rettet mot store bedrifter, men i senere tid har tilstedeværelse i SMB-markedet blitt mer og mer viktig.

SAP Business One er satsningsproduktet mot de mindre bedriftene, og de siste årene har produktet hatt en eksponentiell utvikling i både funksjonalitet og antall brukere.

SAP har en strategi om å utnytte teknologi på tvers av deres systemer. Det betyr at ny teknologi som for eksempel maskinlæring, kunstig intelligens og IOT blir realistisk å ta i bruk selv for de minste bedriftene.