Regnskapsføring

SAP Business One er et komplett verktøy for å hjelpe deg med å kontrollere og effektivisere dine finansielle operasjoner. Systemet automatiserer daglige regnskapsoppgaver ved at regnskapsbilag posteres automatisk ved logistikkprosessene. Ved at de finansielle transaksjonene er helt sømløst integrert med forretningsprosessene, kan du i sanntid få overblikk og analysere status i virksomheten.

Funksjonalitet som leveres som standard i vår løsning:

  • Regnskap – Håndterer automatisk de viktigste regnskapsprosessene som journalføring og kontroll på utestående fordring og gjeld
  • Dimensjon- og prosjektregnskap – Fleksibelt system for å holde kontroll på regnskap etter de dimensjonene du måtte ønske å måle i din bedrift
  • Budsjettering – Budsjettmodul med mulighet for prognosemodeller og kontroll mot regnskap
  • Kontantstrømsprognose – Levende modeller som hensyntar kontanter, fordring og gjeld og åpne salg og innkjøp. Basert på variabler kan du sette egne sikkerhetsmarginer for å prognostisere din kontantstrøm fremover i tid
  • Anleggsregnskap – Funksjonalitet for å håndtere regnskapsmessig og skattemessig verdi av dine anleggsmidler
  • Bankmodul – Håndterer inn- og utbetalinger, samt mulighet for automatisk bankavstemming
  • Finansrapportering og analyse – En av markedets beste løsninger for sanntidsanalyse og rapportering
  • Integrasjoner – SAP Business One har et fleksibelt integrasjonsrammeverk, og vi har blant annet etablert integrasjon mot H&L lønn, Visma Lønn, Adra, Eye-Share, Compello