DSS Consulting er en kompetansebedrift innen rådgiving, leveranse og drift av ERP systemer.

Vi har i dag SAP Business One som vårt fokusprodukt, et komplett ERP system fra verdens ledende ERP-selskap. Med dette systemet i bunnen, og vår kompetanse og erfaring på topp, vil vi bidra til at din bedrift skal lykkes.

Å bytte ERP system er en krevende prosess, og altfor ofte oppleves det at bedrifter slår seg til ro når stormen har lagt seg og alt fungerer ok. Vi er ikke fornøyde med OK, og ønsker å fortsette arbeidet for å oppnå de mål som setter ved bytte av ERP-system. Kontinuitet er viktig, og det er derfor vi i DSS Consulting har som strategi å være en langsiktig partner for våre kunder. Underbygget av den teknologiske plattformen fra SAP, vil vi alltid arbeide for at du skal ha den nyeste teknologien og utnytte det potensialet som ligger i systemet.

Vår virksomhet

Vi er en kompetansebedrift med bred erfaring som kommer våre kunder til nytte
2

Kunnskap og kompetanse

5

Programvare fra anerkjente leverandører

6

Utvikling, integrasjoner og spesialtilpassing

1

Implementering, support, drift og vedlikeholdsavtaler

Om oss - historikk

1988

Etablert som IT-selskap – Data Support Service as

2003

Blir landets første forhandler av SAP Business One

2012

Endring av selskapsstruktur/strategi

Dagens eiere inn som medeiere

2014

Etablerte egen utviklingsavdeling og avviklet forholdet til eksterne samarbeidspartnere

2014

Utfasing av øvrige ERP-system, 100% fokus på SAP Business One

2015

Utkjøp av tidligere eiere. 100% eid av dagens ledergruppe

2018

Blir Norges første tilbyder av SAP Business One, hosted by SAP