Logistikk

En komplett løsning for logistikkprosesser sømløst integrert med finansregnskapet.

Dine kunder velger deg fordi du er pålitelig, leverer når du skal og gjør dette med en effektivitet og pris som er konkurransedyktig. For å være i stand til dette må du ha full kontroll på logistikkprosessene dine. Vi kan bistå deg med våre logistikkløsninger som støtter dine prosesser fra tilbud til fullført leveranse og fakturering. Løsningene er intuitive og bygget på moderne rammeverk tilgjengelig i skyløsninger og på håndholdte enheter.

Innenfor denne løsningen dekker vi dine prosesser for:

Asset 4

Tilbud og tilbudsoppfølging

22-strategy

Ordrehåndtering med innkjøpsplanlegging

6

Lageradministrering med mobile verktøy for mottak, lageroverføring, leveringer og telling

30-data

Behovsberegning og innkjøp til lager

23-add user

Effektive varetellinger

25-online data

Elektronisk handel med inngående og utgående EHF

15-project developper

Integrasjoner med logistikk- og transportørselskaper

25-Financial

Alt komplett integrert med finansregnskapet

18-idea

En av markedets beste Business Intelligence løsninger med rapporter og styringsverktøy

Ved å ta i bruk DSS Logistikkmodul kan din bedrift:

01.

Øke kundetilfredsheten

som følge av pålitelighet, god informasjon og kvalitet i leveransen.

02.

Øke lønnsomheten

som følge av effektivisert innkjøp og lageradministrasjon

03.

Øke utnyttelsen

av registrert data for å treffe riktige beslutninger