Lager og produksjonsstyring

God lagerstyring er nøkkelen til å være en pålitelig leverandør for dine kunder. Det er også en av de viktigste faktorene for å kunne konkurrere effektivt, holde prisnivået nede og sørge for at du ikke binder opp unødvendig kapital.

SAP Business One gir deg kontroll over eksisterende beholdning og kommende behov. Systemet hjelper deg å planlegge innkjøp og produksjoner så du skal være i stand til å imøtekomme dine kunders behov.

Effektivisering

Ved hjelp av materialbehovsplanen vil systemet anbefale deg innkjøp og produksjoner og hensynta ledetider og ressurskapasitet.

Effektiviser det praktiske arbeidet på lageret med mobile enheter for registrering av varemottak, leveringer og lagertelling.

Funksjonalitet som leveres som standard i vår løsning:

  • Lager- og beholdningsadministrasjon – Administrer beholdningen med forskjellige metoder for kostnadsberegning. Enkelt vedlikehold av varestamdata for bruk av forskjellige enheter og priser
  • Lokasjonsstyring – Administrer beholdning i flere lager og lokasjoner. Optimaliser beholdningsbevegelser og reduser plukktider
  • Produksjon og behovsplanlegging – La systemet hjelpe deg med planlegging av produksjoner og nødvendige innkjøp
  • Ressursstyring – Administrer tilgjengelige produksjonsressurser med kapasitet og tilgjengelighet. Bruk data for planlegging og kostallokering i produksjonen
  • Komplett regnskapsintegrasjon – Systemet vil generer alle regnskapstransaksjoner automatisk og gi deg løpende oversikt over lagerverdier og varer i arbeid
  • Rapporter og analyse – Få oversikt over viktige måltall som omløpshastighet, leveringspresisjoner og analyser din effektivitet på lageret.