Få kontroll over alle dine forretningsprosesser med SAP Business One

Et komplett ERP-system

SAP Business One

SAP Business One er et komplett ERP-system  designet for små og mellomstore bedrifter. Applikasjonen ivaretar alle bedriftens prosesser, inkludert finans, salg, CRM, prosjekt, lager, logistikk og produksjon. Systemet strømlinjeformer bedriftens prosesser, samler all data i en applikasjon og gir deg umiddelbar tilgang til informasjon og nøkkeltall. SAP Business One brukes i dag av mer enn 50.000 selskaper i 150 forskjellige land. Programmet kan installeres med 42 forskjellige lokaliseringer som hensyntar lokale krav til regnskap og avgiftshåndtering. Trenger du mer enn bare et regnskapsprogram? Ta styringen over alle bedriftens prosesser i SAP Business One.


Regnskapsføring og økonomistyring

Strømlinjeform og automatiser økonomistyringen i et system som integrerer alle regnskapsdata med de ulike forretningsprosessene. Reduser feil, øk marginer og ta riktige beslutninger basert på kvalitetssikret datagrunnlag.

Customer Relationship Management (CRM)

Det integrerte CRM verktøyet i SAP Business One støtter opp under salg, service og markedsføringsaktiviteter. Administrer kampanjer, salgsmuligheter og ettersalg og få mer ut av dine prospekter.

Lager- og produksjonsstyring

Administrer vareflyt på tvers av flere lokasjoner og minimer kostnader knyttet til produksjon og leveranse. Med SAP Business One sporer du alle lagerbevegelser og kan optimalisere lagerbeholdningen, forbedre leveringspresisjonen og bli kvitt hyllevarmere.

Innkjøp og anskaffelser

Finn nye måter å forbedre din innkjøpsprosess, fra planlegging av ordre, leverandørutvelgelse, fakturering og betaling. Ta i bruk rammeavtaler og godkjenningsprosedyrer i SAP Business One for å effektivisere og kvalitetssikre din bedrifts innkjøp.

Rapportering og analyse

Ta riktige beslutninger basert på oppdaterte kvalitetsdata. I SAP Business One har du kjapp og enkel tilgang til intuitiv business intelligence, rapporter og analyser.

Prosjektstyring

Kjør dine komplekse prosjekter, serviceavtaler og utleiejobber i MariProject, en 100% integrert løsning i SAP Business one. 

Les mer om Prosjektstyring i SAP Business One

Våre ansatte

Bjørn Rune Bjørnsen

Bjørn Rune Bjørnsen

Daglig leder

51 37 30 09

brb@dss.no

Bengt Skrettingland

Bengt Skrettingland

Teknisk ansvarlig

51 37 30 85

bengt@dss.no

Ida Bratten

Ida Bratten

Utvikler

51 37 30 04

ida@dss.no

Sabrina Bourque

Sabrina Bourque

Konsulent

51 37 30 03

sabrina@dss.no

Torstein Bratten

Torstein Bratten

Konsulent

51 37 30 02

torstein@dss.no

Hans Petter Bjørnsen

Hans Petter Bjørnsen

Økonomi / Adm.

51 37 30 07

hpb@dss.no